tt hcm về quân đội việt nam

  1. xuanhung_xd9

    Tt hcm với quá trình trưởng thành và chiến thắng của Quân đội ta

    Sống và làm việc thời gian dài với Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay từ những ngày đầu cách mạng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp-Người Anh Cả của Quân đội, là một trong những người thấm nhuần sâu sắc, vận dụng thành công tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sự nghiệp xây dựng, chiến đấu của Quân đội ta...
Quay lại
Top