tt hcm về gia đình và giáo dục gia đình

  1. xuanhung_xd9

    Tư tưởng Hồ Chí Minh về gia đình và giáo dục gia đình

    Cũng như mọi người, Bác Hồ rất nâng niu, quý trọng tình cảm gia đình, đây cũng chính là cội nguồn, là cơ sở bền vững của lòng yêu nước, thương dân trong Bác. Lịch sử Việt Nam hiếm có một gia đình nào như gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác mồ côi mẹ năm lên 9 tuổi, ở với cha đến năm 19 tuổi thì...
Quay lại
Top