trung cấp nghề

  1. gaconueh2005

    Sách mới, người dạy “không đổi mới” thì không có ý nghĩa

    Ngày 2-8 trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Lê Văn Học cho rằng: "Chương trình sách giáo khoa (SGK) dù có đổi mới đến mấy nhưng người dạy và trang thiết bị không đáp ứng được thì không có ý nghĩa gì cả”...
Top