trắc nghiệm marketing

  1. gaconueh2005

    Trắc nghiệm ôn tập chương 1 ,2,3,4môn marketing căn bản

    Tài liệu gồm 20 câu trắc nghiệm chương 1 ,2 và 40 câu chương 3,4 không đáp án.:) Theo UEH Chúc các bạn học tốt
Quay lại
Top