tối thiểu

  1. gaconueh2005

    Điểm sàn: Bỏ hay giữ?

    Cho dù có nhiều nỗ lực cải tiến phương án điểm sàn trong tuyển sinh ĐH, CĐ nhưng đến năm 2014 lại một lần nữa ngành GD&ĐT loay hoay tìm phương án mới: Bỏ hay giữ điểm sàn? Trường nào để điểm sàn bi đát quá thì sẽ mất uy tín Chưa có lời giải Ông Văn Đình Ưng, chuyên viên Hiệp hội các trường...
Top