thúy kiều

  1. tui_map

    Nếu bạn cũng không thích nàng Kiều, mới vào góp gạch :v

    lâu lắm rồi mới có người khơi gợi lại cái chủ đề ta... ấm ức từ hồi học lớp 9... truyện Kiều là tác phẩm nổi danh.... công nhận... cụ Du là đại thi hào ngàn năm có 1, văn nhân thế giới hiếm ai sánh bằng, vung bút ra tuyệt tác, xuất khẩu thành thơ.... không sai... tuy nhiên nói Thúy Kiều là con...
Top