thực tập hà nội

  1. thaobs92

    Thiện Tri Thức Tuyển Thực Tập Viên Marketing

    CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THIỆN TRI THỨC Chúng tôi tìm kiếm các giá trị ngoài bằng cấp của bạn. Nếu bạn có năng lực thực sự và mong muốn phát triển giá trị bản thân, có tinh thần giúp đỡ, phụng sự cộng đồng. Hãy gửi hồ sơ cho chúng tôi! "Bạn sẽ có mọi thứ bạn muốn trên đời. Nếu bạn sẵn lòng giúp...
  2. D

    [Hà Nội] Tuyển 02 sinh viên thực tập (có lương)

    Một công ty 100% vốn nước ngoài ở Hà Nội cần tuyển 02 sinh viên thực tập ngành công nghệ thông tin - phần mềm cho vị trí: Lập trình viên C++/MFC. Yêu cầu: - Thành thạo ngôn ngữ lập trình C++ - Đã từng làm việc với Windows Form/MFC - Có khả năng đọc hiểu/viết tài liệu bằng tiếng Anh - Có thể...
Top