thủ thuật facebook

  1. Newsun

    Cách Fix lỗi vào Facebook bị "Your Computer Needs To Be Cleaned"

    Khi bạn đăng nhập facebook mặc dù đã nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu nhưng vẫn không login vào được và còn nhận được thông báo sau: Your Computer Needs To Be Cleaned kèm theo nội dung chi tiết: Hoặc trong bản tiếng Anh thì thông báo là: "It looks like your computer is being affected by...
  2. Newsun

    Cách xóa tài khoản Facebook Tạm thời và Vĩnh viễn

    Có lúc bạn muốn xóa Facebook, có thể do chán, bị đánh cắp thông tin cá nhân hay bị spam chẳng hạn. Vậy phải làm sao để xóa Facebook của mình? Có 2 cách xóa Facebook: Xóa Facebook tạm thời (Deactivate) hoặc Xóa Facebook vĩnh viễn (Delete), mình sẽ hướng dẫn xóa facebook bằng hình ảnh trực quan...
Quay lại
Top