thiện-ác

  1. Linh Nhi

    Văn Suy nghĩ của em về mối quan hệ thiện ác trong cuộc sống

    Đề bài: “Đừng quên Cái Ác vỗ vai cái Thiện Cả hai cùng cười đi về tương lai” (Đừng quên – Trần Nhuận Minh) Từ những câu thơ trên, nêu suy nghĩ của em về mối quan hệ thiện – ác trong cuộc sống. Bài làm Cuộc sống là một thế giới kì ảo luôn tồn tại những màu thuẫn, trong đó luôn có hai mặt đối...
Top