thích

  1. gaconueh2005

    Ảnh Tranh vui: Biểu hiện thích một người

    Hồi mẫu giáo, thích bạn nào là hay trêu chọc, cấu véo, thời tiểu học thì hay bỏ thư trong ngăn bàn... Về già có khi chúng ta lại giống như con nít! :) Theo tiin.vn
Top