thi hsk

  1. L

    Kì thi trình độ tiếng trung HSK

    HSK là gì? HSK là viết tắt của Hanyu Shuiping Kaoshi, nghĩa là Kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng trung, do Trung tâm khảo thí trình độ tiếng Hán đặt tại Đại học Văn hóa và ngôn ngữ Bắc Kinh thiết kế, được công nhận từ tháng 2/1990 (Bộ GD TQ công nhận). Đây là kỳ thi được tiêu chuẩn hoá, thống nhất...
Top