thể hiện bản thân

  1. rubi_mos2002

    Cuộc sống của mọi người tốt hơn của tôi…trên Facebook

    Một nghiên cứu mới phát hiện thấy việc sử dụng facebook liên quan đến những mức độ thỏa mãn, hạnh phúc thấp hơn theo thời gian. [1] Đây không phải là nghiên cứu đầu tiên cho thấy việc dùng facebook có một tác động tiêu cực lên tâm trạng một người. Dù nhiều nghiên cứu cũng nêu bật việc dùng...
Quay lại
Top