thay doi dia chi ip

  1. Newsun

    Hướng dẫn thay đổi địa chỉ IP bằng proxy

    Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi địa chỉ IP khi duyệt web ( cái này người ta hay còn gọi là Fake IP í ). Đầu tiên bạn vào trang web www.ip2location.com, bạn sẽ thấy IP của mình là Việt Nam. Bây giờ để thay đổi IP khi duyệt web bạn làm như sau: Bước 1: vào trang...
Top