tháng 5

  1. sujichan

    Cuộc thi góc nhìn môi trường tháng 5 - chủ đề: rác thải

    :KSV@18:Nếu làm 1 cuộc phỏng vấn về môi trường với những người xung quanh bạn, bạn sẽ nhận được rất nhiều lời phản hồi có liên quan đến vấn đề rác thải. Điều này hoàn toàn không có gì lạ khi mà giờ đây vấn đề rác thải đang đe dọa trực tiếp tới cuộc sống của con người. Thực tế mà nói, chúng ta...
Top