tạo xp ảo

  1. Newsun

    Làm việc với ổ đĩa ảo XP trong Windows 7

    Quản trị mạng - Trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu phương pháp sử dụng các ổ đĩa của máy ảo Windows XP mặc định để kích hoạt Windows XP Mode trong Windows 7. Lưu ý: Bài viết này đề cập trực tiếp tới máy ảo Windows XP mặc định được Windows XP Mode sử dụng. Khi tạo những ổ đĩa ảo bổ sung...
Top