tâm lí học

  1. gaconueh2005

    Đề cương tâm lí học đại cương

    Câu 3: Khái niệm, đặc điểm của nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính: 1. Nhận thức cảm tính: là mức độ nhận thức đầu tiên, mức độ nhận thức thấp nhất của con người, trong đó con người mới chỉ phản ánh những thuộc tính bên ngoài, những cái đang tác động trực tiếp đến các cơ quan cảm giác tương...
Quay lại
Top