tài liệu ôn thi cao học

  1. Linh Nhi

    Câu hỏi và đáp án môn Quản trị học

    Tài liệu "Câu hỏi và đáp án môn Quản trị học" bao gồm các câu hỏi tự luận trong chương trình hệ thống môn quản trị được dùng cho thí sinh ôn thi đầu vào Cao học kinh tế. Mời các bạn tham khảo một số câu hỏi được đề cập trong tài liệu: Câu 1: Khái niệm quản trị? Vì sao nói quản trị vừa mang tính...
Quay lại
Top