tài liệu hỏi đáp lý luận hành chính nhà nước

  1. xuanhung_xd9

    Tài liệu Hỏi đáp Lý luận Hành chính Nhà nước

    Đề cương ôn tập Môn: Hành chính công Câu 1: Làm rõ những điểm chung và khác biệt giữa quản lý Nhà nước với các dạng quản lý xã hội khác để chứng tỏ rằng “quản lý Nhà nước là một dạng quản lý xã hội đặc biệt” * Quản lý là một hoạt động phức tạp và có nhiều chức năng. Quản lý ở góc độ quản lý...
Quay lại
Top