t-cell

  1. Mèo Cọp

    Hiệu quả đầy hứa hẹn của vắc xin tế bào T?

    (kenhsinhvien.vn) Những thử nghiệm đầu tiên cho thấy các loại vắc xin kích hoạt tế bào miễn dịch T hiệu quả hơn và tác dụng nhanh hơn, bảo vệ được người có hệ miễn dịch yếu. Ảnh hiển vi điện tử quét tăng cường có màu của một tế bào T lấy từ hệ miễn dịch của một người hiến khoẻ mạnh. Tế bào T...
Quay lại
Top