sự tích giỗ tổ hùng vương

  1. hell_angel1795

    Các truyền thuyết nổi tiếng nói là nhớ ngay đến vua Hùng

    Truyền thuyết bọc trăm trứng, Sơn Tinh Thủy Tinh... là những truyền thuyết vô cùng nổi tiếng thời vua Hùng. Chúng ta biết rằng, thời đại Hùng Vương có nhiều truyền thuyết được loan truyền mãi trong dân gian thể hiện rõ tinh thần đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt. Nhân ngày Giỗ Tổ Hùng...
Top