sinh sống

  1. gaconueh2005

    Cuốn chiếu có gây độc?

    - Cuốn chiếu thường sinh sống ở môi trường ẩm ướt, phổ biến dưới các hốc đá, khúc, lá rụng, dưới vỏ cây... Hỏi: Nhà tôi đợt này có nhiều con cuốn chiếu. Xin hỏi, tại sao lại có tình trạng này? Cuốn chiếu có gây độc cho con người không? - Trần Hà Vinh (Hà Nội). TS Phạm Đình Trọng, nguyên cán bộ...
Top