sinh học 11

  1. Linh Nhi

    Sinh Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11

    Câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 11 NGÂN HÀNG CÂU HỎI (Câu hỏi trắc nghiệm khách quan – Lớp 11 chương trình chuẩn) CHƯƠNG I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG A - CHUYỂN HÓA VẬT CHÂT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT BÀI 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỂ 1, Sự hút khoáng thụ đông của tế bào phụ...
  2. Linh Nhi

    Sinh Câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 11

    Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 11 học tốt môn sinh, xin giới thiệu "Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11". Đây là tài liệu tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm phân theo từng chương, giúp các bạn dễ dàng theo dõi và ôn tập. Mời các bạn cùng tham khảo. Câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 11 NGÂN HÀNG...
Quay lại
Top