shinichilove_kissran

  1. Trọng Tâm

    Trò chơi" Nối tiếng Anh"

    Luật chơi rất đơn giản mình sẽ đưa ra 1 từ bằng tiếng anh sau đó các bạn sẽ dùng từ cuối cùng trong từ ấy để bắt đầu từ mới VD: Book --> kiss
Top