sgk cũ

  1. gaconueh2005

    Giảm chi tiêu, chọn mua SGK cũ

    Còn khoảng một tháng nữa năm học 2013-2014 mới bắt đầu. Trong thời buổi kinh tế còn nhiều khó khăn như hiện nay, việc chi tiêu sao cho tiết kiệm mà không để con mình thiếu thốn sách vở, quần áo… cho năm học mới vẫn là bài toán khó đối với những gia đình kinh tế không được dư dả. Chính vì thế...
Top