school days

 1. hehe_conan

  Bạn thích Sekai hay Katsura

  Cái này em viết bằng điện thoại nên không post hình được.xét từng mặt của cả 2: -Ngoại hình:mỗi người 1 cảm nhận -tính cách:katsura thì trầm hơn,ít tiếp xúc với đàn ông,là nguời nảy ra ý nghĩ giết tình địch.còn sekai vui vẻ,hòa đồng hơn,nhưng cũng là kẻ giết người.cái này sekai hơn. -sức...
 2. Hoa Trạng Nguyên

  School Days - Chap 4 [Read online]

 3. Hoa Trạng Nguyên

  School Days - Chap 5 [Read online]

 4. Hoa Trạng Nguyên

  School Days - Chap 6 [Read online]

 5. Hoa Trạng Nguyên

  School Days - Chap 7 [Read online]

 6. Hoa Trạng Nguyên

  School days - Chap 8 [Read online]

 7. Hoa Trạng Nguyên

  School days - Chap 9 [Read online]

  ~To be continued~
 8. Hoa Trạng Nguyên

  School days - Chap 11 [Read online]

 9. Hoa Trạng Nguyên

  School days - Chap 10 [Read online]

 10. Hoa Trạng Nguyên

  School Days - Chap 3 [Read online]

 11. Hoa Trạng Nguyên

  School Days - Chap 1 [Read online]

 12. Hoa Trạng Nguyên

  School Days - Chap 2 [Read online]

 13. Hoa Trạng Nguyên

  School Days - Chap 12 [Read oline]

Top