sáng chế

  1. gaconueh2005

    Ebook :Tác giả của những phát minh sáng chế nổi tiêng thế giới

    Mục lục: Ai là người phát minh ra dòng điện Ai là người sáng chế ra que diêm Ai là tác giả của chiếc máy chữ đầu tiên Ai đã làm ra bơ đầu tiên Ai đã làm ra giấy Ai đã làm ra hàn thử biểu Ai đã làm ra những chiếc kính đầu tiên Ai đã làm ra nước hoa Ai đã làm ra quyển từ điển tiếng anh đầu tiên...
  2. gaconueh2005

    Sản xuất hyđrô từ nước và ánh sáng mặt trời

    Các nhà khoa học tin rằng họ có thể tạo ra một nguồn năng lượng hyđrô vô tận từ nước bằng sử dụng ánh sáng mặt trời. Các nhà khoa học thuộc trường đại học Colorado (Mỹ) sử dụng hàng loạt các tấm gương cầu để tập trung ánh sáng mặt trời vào một tháp nước cao hàng chục mét. Tháp này sẽ được đốt...
Top