sách mới

  1. gaconueh2005

    Sách mới, người dạy “không đổi mới” thì không có ý nghĩa

    Ngày 2-8 trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Lê Văn Học cho rằng: "Chương trình sách giáo khoa (SGK) dù có đổi mới đến mấy nhưng người dạy và trang thiết bị không đáp ứng được thì không có ý nghĩa gì cả”...
  2. nostosalgos

    Những loại đàn ông nên tránh!!! >.<

    "[...] chúng tôi vừa thống kê những điều chúng tôi cho là không thể chịu nổi ở một gã đàn ông. Thể loại gàn dở hoặc có những dấu hiệu đặc biệt khiến bạn quyết định phải tránh xa gã ngay từ buổi tối đầu tiên. Chúng tôi mất tới ba tờ giấy ăn mới liệt kê đủ. - Loại kể lại tường tận chuyện...
Top