rock you like a hurricane

  1. LEQUOCAN

    UNBREAK MY HEART (Lời Dịch Anh Việt) Toni Braxton

    UNBREAK MY HEART Toni Braxton - 1996 Don't leave me in all this pain Đừng xa em suốt cơn đau này Don't leave me out in the rain Đừng bỏ em ngoài trời mưa bay Come back and bring back my smile Về bên em và đem nụ cười lại Come and take these tears away Đến và lau khô dòng lệ chảy I need your...
Quay lại
Top