rào cản

  1. N

    Infographic CareerBuilder - Những rào cản của nhân viên WFH

    Nhiều lãnh đạo tưởng tượng nhân viên của mình đang vừa làm việc vừa nhấm nháp đồ ăn, và có thể để đầu óc bay bổng bất cứ lúc nào, trong khi lương vẫn hưởng đủ. Nhưng ‘văn phòng tại gia’ không phải là một ốc đảo, mà có thể là một chiến trường, nơi nhân viên của bạn phải đương đầu với tiếng ồn, sự...
  2. N

    Im lặng

    Sáng. Chú mất điện thoại, cô nghi nó lấy, nói bóng gió: nhà ni xưa nay có mất vặt đâu, cái đồ... tham chắc còn lấy nữa, tưởng mô đàng hoàng lắm chớ! Cô nói mãi, nó lủi thủi nhặt rau với bé Thủy, nước mắt rưng rưng. Đã lâu rồi cô không còn làm sinh tố, đã lâu rồi nó chẳng được cô nhéo tai và...
Quay lại
Top