quản lí thời gian hiệu quả

  1. Linh Nhi

    Học kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

    Dù thế nào đi nữa thì cho đến cuối cùng, quản lý thời gian vẫn là vấn đề lựa chọn. Nếu lựa chọn tốt mang lại kết quả tốt, lựa chọn tồi sẽ tốn thời gian và sức lực. Ai cũng có thể học và làm chủ được thời gian. Chỉ cần bạn luyện tập và kiên trì. Cũng giống như các kỹ năng mềm khác, bạn có thể...
Quay lại
Top