quan hệ công chúng

  1. gaconueh2005

    Slide bài giảng về môi trường và điều kiện làm việc trong nghề nghiệp PR

    Nội dung : 1.Môi trường làm việc 2.Những khó khăn thử thách và cơ hội thăng tiến 3.Mức thu nhập tham khảo 4.Câu hỏi nghiên cứu. ST
  2. gaconueh2005

    Slide bài giảng lịch sử hình thành và phát triển PR

    Nội dung : 1.Giả thuyết về nguồn gốc hình thành hoạt động PR 2.Lịch sử phát triển của PR trên thế giới 3.PR tạiViệt Nam 4.Câu hỏi nghiên cứu. ST
Quay lại
Top