phương pháp học aspire

  1. kenzizi

    Học theo phương pháp ASPIRE

    Bạn đang gặp khó khăn khi chuẩn bị cho một bài thi sắp tới? Hãy thử vận dụng phương pháp học A.S.P.I.R.E do chuyên gia J.R. Hayes đề xuất nhé: A — Approach: Bắt đầu bằng cách tạo ra một thái độ học tích cực Bạn có thể sắp xếp một lịch học phù hợp nhất với năng lực bản thân, vì mỗi người có...
Top