phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hóa vô cơ

  1. gaconueh2005

    Hóa Bài tập vận dụng 8 phương pháp giải nhanh hóa học

    Tài liệu gồm bài tập vận dụng của 8 phương pháp giải nhanh hóa học sau: Phương pháp 1:Bảo toàn mol nguyên tử ( 10 bài tập vận dụng) MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN MOL NGUYÊN TỬ 01. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,4 mol FeO và 0,1mol Fe2O3 vào dung dịch HNO3 loãng, dư...
  2. T

    Bộ sưu tập phương pháp giải nhanh trắc nghiệm môn hóa học 2012

    Bộ sưu tập phương pháp giải nhanh trắc nghiệm môn hóa học 2012 ( Tuyển sinh 2012: ; cẩm nang tuyển sinh 2012: ; những điều cần biết về tuyển sinh 2012: , thi đại học cao đẳng 2012: ) Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn hóa - Cách suy...
Quay lại
Top