phrasal verbs là gì

  1. Newsun

    Chuyên đề: Phrasal Verbs - Cụm động từ

    Phrasal Verbs là những động từ đi sau có giới từ hoặc trạng từ hay là có cả hai. Our neighbors have promised to look after our dog while we are away. (Người hàng xóm của chúng tôi đã hứa chăm sóc con chó của chúng tôi khi chúng tôi đi xa) We are all looking forward to your visit. (Tất cả...
Quay lại
Top