phát âm tiếng pháp

  1. sinhvien0405

    Luyện phát âm tiếng Pháp qua video

    Một trong những vấn đề khó nhất trong học tiếng Pháp là phát âm. Thường đa phần các bạn đều nghe và nhắc lại, cách này chưa đủ để có phát âm chuẩn, xin chia sẻ lại với mọi người các video hướng dẫn phát âm (nhìn khẩu hình miệng) trên kênh LDR Michigan. 1.1 Introduction: The French Vowel...
Top