phân tích công ty và định giá chứng khoán

  1. gaconueh2005

    200 câu hỏi trắc nghiệm phân tích và đầu tư chứng khoán và bài tập

    Đây là tài liệu về phân tích và đầu tư chưng khoán. Nội dung tài liệu như sau: Phần 1: 200 câu hỏi trắc nghiệm phân tích và đầu tư chứng khoán Phần 2 : bài tập về trái phiếu Phần 3 :Bài tập về cổ tức và cổ phiếu Phần 4: Bài tập về rủi ro và danh mục đầu tư Phần 5 :Bài tập tổng hợp Các bạn tham...
  2. gaconueh2005

    Slide bài giảng môn đầu tư tài chính - khoa tài chính doanh nghiệp ĐH Kinh Tế

    Slide bài giảng môn đầu tư tài chính gồm 6 chương : Tiến trình định giá chứng khoán Phân tích kinh tế vĩ mô và thị trường Phân tích thị trường chứng khoán Phân tích ngành Phân tích công ty -những nguyên tắc cơ bản Phân tích công ty và định giá chứng khoán nguồn:sưu tầm
Quay lại
Top