ôn thi tiếng anh cao học

  1. meotuti

    Tổ chức ôn tập và hệ thống kiến thức tiếng anh thi vào cao học và NCS trên toàn quốc

    TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ HỆ THỐNG KIẾN THỨC TIẾNG ANH THI VÀO CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH *Đối tượng học viên:Các đối tượng có dự định tham gia kỳ thi tuyển vào thạc sỹ và NCS của các trường Đại học và Học viện năm 2013. *Mục đích khoá học: Hệ thống kiến thức, luyện các dạng bài thi thường gặp...
  2. meotuti

    Luyện thi tiêng anh ôn thi vào cao học và nghiên cứu sinh

    THÔNG BÁO TUYẺN SINH LỚP TIẾNG ANH ÔN THI VÀO CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH *Đối tượng học viên: Các đối tượng có tham gia kỳ thi tuyển vào trình độ thạc sỹ các trường Đại học và Học viện đợt tháng 4/2013 *Mục đích khoá học: Hệ thống kiến thức, luyện các dạng bài thi thường gặp trong các kỳ...
Top