ôn thi b1

  1. meotuti

    Tổ chức lớp "Ôn tập, hệ thống kiến thức và kỹ năng làm bài thi B1 cho sinh viên"

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO --------------------------------------- LỚP HỆ THỐNG KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG LÀM BÀI THI B1 - Bạn cần trang bị kiến thức và kỹ năng để tham gia kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn B1 của trường...
Top