nước mắt sao băng

  1. Q

    Nước mắt sao băng

    PHẦN 1:Ngôi sao băng duy nhất. “Trên bầu trời của anh,em là ngôi sao băng duy nhất,tỏa sáng nhất. Chương 1:Những vị khách không mời. Mặt trời đỏ rực đã gần lên tới đỉnh đầu.Những tia nắng chói chang như những mũi kim vàng óng đang dần xuyên qua lớp vải xù xì,đâm vào d.a thịt và nung nóng...
Top