nọc độc

  1. gaconueh2005

    Những loài vật xinh đẹp có nọc độc khủng khiếp

    Dưới đây là danh sách một số loài vật vô cùng nguy hiểm, sẵn sàng cướp đi sinh mạng của bất kỳ sinh vật sống nào. Một vài trong số đó có ngoại hình tuyệt đẹp nhưng độ sát nhân của chúng thì cực kỳ khủng khiếp. 1. Ốc sên Marbled Cone Nhìn chú ốc sên Marbled Cone nhỏ bé và hiền lành này, ít ai...
Top