những hình ảnh gây ám ảnh

  1. Newsun

    Những bức ảnh ám ảnh nhân loại!

    Những tấm ảnh này được trích đăng trong danh sách "100 tấm ảnh đã làm thay đổi thế giới". Những tấm ảnh lịch sử có giá trị và gây xúc động mạnh cho người xem. vd như bức Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu - 1963 hay Thi hài của Che Guevara - 1967... Mọi người nên xem qua để thấy được thế...
Top