những câu chuyện kinh doanh

  1. T

    Những câu chuyện kinh doanh đáng để học hỏi

    Câu chuyện Kinh Doanh Một thanh niên mới được tuyển vào bán hàng cho một cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Khi ngày làm việc đầu tiên của anh ta kết thúc, ông chủ tiến lại và hỏi anh ta: - Anh đã bán hàng hoá cho bao nhiêu người trong ngày đầu tiên hôm nay? - Chỉ một người thôi - Người bán hàng...
Quay lại
Top