nhận thực tập

  1. L

    DiaOcOnline nhận sinh viên thực tập 2013

    Công ty Cổ phần Địa Ốc Trực Tuyến (DiaOcOnline Corp.,) thông báo nhận sinh viên thực tập nẳm với thông tin như sau: 1. Bộ phận biên tập viên: 02 vị trí 2. Bộ phận phòng MKT: 01 vị trí Yêu cầu đối với sinh viên tham gia thực tập: - Thái độ nghiêm túc trong công việc thực tập. - Đảm bảo thời...
Top