nh luoi trong rau

  1. V

    Ứng dụng cửa lưới , Nhà lưới cho trồng rau sạch

    Ứng dụng cửa lưới , Nhà lưới cho trồng rau sạch Ứng dụng dùng cửa lưới nhà lưới trong chăn nuôi gia súc mô hình nhỏ và trồng trọt rau sạch được áp dụng rất nhiều trong thực tiến và mang lại hiệu quả rất cao . Mô hình nhà lưới - cửa lưới được dựng ngoài môi trường thoáng khung được làm bằng tre...
Quay lại
Top