ngủ mơ

  1. gaconueh2005

    Giấc mơ giúp tăng... thành tích thể thao

    Theo kết quả nghiên cứu mới công bố, con người có thể cải thiện khả năng chạy thông qua... những giấc mơ trong sáng. Nghiên cứu mới chỉ ra rằng, khả năng vận động của con người có thể được cải thiện rõ rệt trong khi chúng ta đang ngủ. Khi bạn có những giấc mơ trong sáng thậm chí là rất ngắn cũng...
Quay lại
Top