ngủ chợp

  1. rubi_mos2002

    Chiến lược ôn thi GRE, LSAT, MCAT, SAT: Giấc ngủ chợp

    Những người trong chúng ta từng ôn thi nghiêm túc cho những bài GRE, LSAT, MCAT, SAT, hoặc bất kỳ bài thi theo tiêu chuẩn khác có thể nhận ra vai trò của việc ôn tập đầy nỗ lực đi cùng với nó. Hầu hết thời gian chuẩn bị cho những bài thi đó thường kéo dài 4-8 tuần. Làm thế nào bạn có thể tận...
Top