ngữ âm

  1. L

    Mẹo học ngữ âm tiếng trung

    Ngữ âm chính là bước học đầu tiên các bạn được học khi bắt đầu học tiếng Trung Quốc. Cũng như các phần học ngoại ngữ khác thì tính kiên trì luôn đảm bảo thành công cho bạn. Ngữ âm tiếng Trung Quốc dễ ở chỗ, tiếng Trung đơn âm tiết, giống như tiếng Việt của ta vậy, nên việc nghe và tập theo không...
Top