mù loà

  1. gaconueh2005

    Dùng nhang diệt muỗi: Nguy hiểm cho sức khỏe

    Để tiêu diệt muỗi nhiều gia đình đã sử dụng nhang (hương) diệt muỗi vì cho rằng đây là biện pháp vừa an toàn vừa đạt hiệu quả cao. Nhưng theo các chuyên gia phương pháp này không hề an toàn. Theo các tài liệu nghiên cứu được công bố, đốt một cây nhang muỗi tương đương với hút 75 - 137 điếu...
Top