một sừng

  1. Duong Ngoc Huyen

    [Longfic] Trái Tim Vô Tình Gọi Tên Anh

    -Tên Fic: Trái Tim Vô Tình Gọi Tên Anh -Au: Duong Ngoc Huyen -Paring: Shinichi, Ran, Shiho, Gin, Amuro, Hakuba, Kimiko, và một vài nhân vật phụ trong DC. Au không dám chắc cặp nào sẽ về với nhau. Tuy nhiên, cái kết KHÔNG bao giờ là Shin - Shi. Dự là fic này sẽ rất dài. -Rating: cái này chính au...
Top