môn pháp luật đại cương

 1. xuanhung_xd9

  Câu hỏi học tập môn pháp luật đại cương

  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC BÀI 1: KHÁI QUÁT VỀ NHÀ NƯỚC I. CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG ĐỌC TÀI LIỆU 1. Tìm hiểu nguồn gốc nhà nước là đi vào giải thích nguồn gốc của vấn đề (hiện tượng) gì? 2. Tại sao Thuyết khế ước xã hội được đánh giá “có tính cách mạng và giá trị lịch sử to lớn”...
 2. xuanhung_xd9

  Đề thi lý thuyết pháp luật đại cương - có đáp án

  Thời gian: 35 phút / 40 câu trắc nghiệm Câu 1: Nhà nước là: A. Một tổ chức xã hội có giai cấp. B. Một tổ chức xã hội có chủ quyền quốc gia. C. Một tổ chức xã hội có luật lệ D. Tất cả đều đúng. Câu 2: Trong bộ máy nhà nước XHCN có sự: A Phân quyền B. Phân công, phân nhiệm C. Phân...
 3. sinhvien.net

  Tài liệu môn Pháp Luật Đại cương

  Các bạn vào đây tải tài liệu môn PLĐC nhé: http://giaotrinh-dethi.blogspot.com/2011/07/phap-luat-dai-cuong.html
Top